Slovník pojmů

 • Easy Edit

  S editací náhodného sestavení (Random Assemble Edit) - editace může být téměř automatická, můžete si zvolit v jakémkoli pořadí až 8 scén. Stisknutím tlačítka se všechny zkopírují ve správném pořadí na připojené video. Funkce Sound Shuttle umožňuje během hledání editačních bodů poslouchat zvukový záznam a můžete volit na základě toho, co slyšíte i co vidíte.

 • Easy Link

  Systém, který překopíruje programové nastavení z jednoho AV přístroje do jiného spolupracujícího zařízení, např. z TV do tuneru videa.

 • Easy Preset Systém

  Systém pro snadné ukládání stanic. Tento systém je zjednodušeným způsobem ukládání stanic do paměti přenosných radiopřijímačů. Předvolené stanice se ukládají držením stisknutého tlačítka předvolby tak dlouho, dokud se neozve pípnutí potvrzující uložení stanice.

 • EDGE

  Telekomunikační technologie třetí generace jako další např. WCDMA, 3G.

 • Edit

  Střih, sestřih, , vytvořit nový záznam, doplnit textem nebo jiné úpravy.

 • Edit Search

  Funkce kontrolující nahraný obraz směrem vpřed i vzad, aniž bychom museli přepnout do režimu přehrávání. Slouží pro rychlé ověření pořízeného záznamu přímo na místě.

 • Editor

  Střihový pult.

 • EDTV

  Enhandced Digital TV. Viz „HDTV).

 • EEPROM

  Elektricky programovatelná paměť s možností smazání a znovu programování dat. (EPROM bez možnosti mazání).

 • Eject

  Vysunutí (kazety nebo disku).

 • Ekvalizer

  Mixážní systém pro audio. (Někdy nazvaný „Smart Sound“).

 • EL Display

  Elektroluminiscenční displej. Využívá tenké vrstvy fosforu, která se průchozím proudem rozzáří.

 • Electronic Viewfinder

  Elektronický hledáček.

 • END

  Konec.

 • End Search

  Automatické přetočení pásky na konec posledního záznamu.

 • Energy Save

  Automatické úsporné obvody.

 • Enhanced

  Rozšířený (režim).

 • EON (Enhanced Other Network)

  Tato funkce umožňuje automatické přeladění na jinou rozhlasovou stanici po dobu vysílání dopravní informace. Toto přepnutí je možné pouze v rámci stejné sítě.

 • EP

  Funkce umožňující zaznamenat nahrávku až s trojnásobnou dobou oproti SP, ovšem na úkor kvality videozáznamu. (SP=Standardní Play - posuv pásky).

 • EPG (Elektronic Programme Guide)

  Elektronický programový průvodce k vyhledávání programů DVB. Inteligentní průvodce televizními programy s přehledným systémem nabídek, (pokud je podporován daným vysíláním).

 • EPG Download (nexTView)

  Nejjednodušší způsob nastavení časového spínače. Prostě si v nabídce nexTView na vašem televizoru vyberete program, který chcete nahrát, a všechny potřebné informace se pak nastaví do videorekordéru.

 • EPROM

  Elektricky programovatelná paměť bez možnosti dalšího přepisu. (EEPROM - možnost přepisu).

 • EPS (Easy Preset System)

  Systém pro snadné ukládání stanic do paměti. Tlačítko se prostě podrží déle.

 • EPS (PostScript)

  Formát souboru PostScript. S formátem EPS je kompatibilní většina aplikací pro ilustrace a DTP.

 • EQ

  Přednastavené standardy zvuku (např. rock, jazz apod.).

 • Erase

  Vymazat.

 • Error

  Chyba.

 • ESC (Elektronic Shutter Control)

  Elektronicky řízená závěrka (fotoaparátu, kamery).

 • ESP (MESP – Magic Electronic Skip Protection)

  Systém zdvojené elektronické ochrana proti otřesům. Zvukové signály jsou průběžně čteny do vyrovnávací paměti zvané Buffer, je-li načtený datový tok nestabilní (např. z důvodů otřesů přístroje při jízdě, sportu), jsou data v paměti opravena a pak uvolněna k dalšímu zpracování.

 • ET

  Viz: Super VHS ET

 • ETC (Energy Transfer Coupler)

  Podlahové hroty reprobeden zajišťující údajný přenos energie do podlahy.

 • Eurokonektor SCART

  Mezinárodně normovaná 21kolíková přípojka k přenosu obrazových, zvukových a datových signálů mezi televizory, videorekordéry, satelitními přijímači a dalšími zařízeními.

 • EVD (Enhanced Versatile disc)

  Úspěšný čínský pokus o výrobu vlastního diksu s vysokým rozlišením, bez použití Blu-ray (modrého laseru), s klasickým čeveným laserem. Speciální technologie vylepšených kompresí a nové kodeky spolu s překonáním fyzikálních vlastností ohybu světla "difrakční mez". Difrakční mez nedovoluje pálit menší pity, které by byly jinak nečitelné. Tento jev byl oklamán na nosiči DVD jakousi předsádkovou průhlednou lupou umístěnou před vrstvou nesoucí záznam.

 • EVF (Electronic View Finder)

  Elektronický hledáček fotoaparátu. Vypadá jako optický jen s tím rozdílem, že má uvnitř místo čoček miniaturní zobrazovač, který vidí vše, co snímač, jen s mírným oříznutím. Do elektronického hledáčku můžeme přidat další informativní údaje, má ale většinou hrubší strukturu než optický.

 • Exit

  Uzavření, východ, ukončení.

 • Exposure bracketing

  Funkce (fotoaparátu), kdy je vytvořeno několik snímků v krátkém časovém okamžiku s různou expozicí. (Viz též "Focus bracketing").

 • Exposure Bracketing

  Možnost pořízení serie snímků s různou expozicí. (Viz též "Focus Bracketing").

 • Expozice

  Délka otevření clony, kompenzuje špatné světelné podmínky.

 • Express Programming

  Chcete-li snadno naprogramovat přístroj manuálně, postupujte podle jedné řady tlačítek Express programming na dálkovém ovladači.

 • Extended Definition Picture (Obraz s vyšším rozlišením)

  Použití zdokonalené desky obrazového zesilovače umožňuje reprodukci signálů vyšší frekvence, což má za důsledek mnohem čistší rozlišení obrazu se zřetelnějšími detaily a vylepšenou, mnohem přirozenější barevnou reprodukcí obrazovky.