Slovník pojmů

 • Hard Disk

  Pevný disk - paměťové médium využívající rotující kotouče s vrstvami magnetického materiálu, řízené počítačovou jednotkou.

 • HCC (High Current Capability)

  Technologie dovolující obvodům zesilovače dodávat do reproduktorových výstupů vysoký proud - až 45A na kanál, což zajišťuje náležité podání dynamických partií s prakticky jakýmikoliv reprosoustavami.

 • HD PAL

  1250 řádků obrazovky = zdvojený počet řádků v systému PAL.

 • HD-DVD

  DVD s vysokým rozlišením založené na technologii AOD (Advanced Optical Disc). Konkurenčním formátem je BD-ROM, tedy Blu-ray disk.

 • HDAM (High Definition Amplifier Modules)

  Označení modulů (soubor konektorových zástrček v jednom bloku) pro různé druhy propojení AV signálů.

 • HDCD (High Definition Compatible Disc)

  Záznam na disku je v tomto systému obohacen o další informace pro zkvalitnění reprodukce zvuku. Hustota záznamu je dvojnásobná. Běžné disky jsou zaznamenány pomocí 16-bitů, HDCD reálně využívá 20-bytového záznamu. Přehrávače CD bez dekodéru HDCD, přehrají disk HDCD pouze v kvalitě CD. HDCD využijete, mate-li na svém přehrávači nebo v systému domácího kina dekodér HDCD.

 • HDCP (High-bandwidth Digital Copy Protection)

  Systém, jeden z protokolů protikopírovací ochrany obrazu.

 • HDMI (High Definition Multimedia Interface)

  Rozhrani (konektor) jehož prostřednictvím lze přímo přivádět digitální AV signál. Toto rozhraní je již ve výbavě některých moderních TV (některé plazmové TV), kde výrobci počítají s přenášením signálu s vysokým rozlišením (HDTV).

 • HDTV

  (H=High) Digitální televize s vysokým rozlišením. 1250 řádků se 1440 body na řádek. Přechodné pojmy a dosud používané, na cestě k HDTV jsou též: EDTV-(Enhandced DTV) nebo také SDTV-(Standard DTV).

 • Head

  Hlava (mazací nebo u záznamového nebo čtecího zařízení anebo kombinovaná, popř předmagnetizační…..).

 • Help Mode

  Rozhraní, sloužící jako uživatelská příručka. Vysvětluje funkce na displeji.

 • HEP

  Home Entertainmet Platform. Grafické menu.

 • Hi-Bit

  Obvod pro zvýšení rozlišení nízkoúrovňových signálů.

 • Hi-blend

  Funkce pro potlačení šumu u slabších stanic.

 • Hi8

  Formát technologie širšího kmitočtového pásma A i V. Videosignál je pak rozdělen do složek barvonosné (C) a jasové (Y).

 • HiFi

  Vysoká zvuková kvalita odpovídající příslužné normě HiFi.

 • High

  Vysoký. Vysoká kvalita signálu.

 • High Speed

  Rychlé převíjení. (Viz též: mechanika).

 • High-Band Procesor

  Speciální technologie, rozšiřuje frekvenční pásmo signálu videokamery a umožňuje tak dosáhnout horizontálního rozlišení 520 řádků. Díky tomu budete moci plně využít vysoké rozlišení formátu DV.

 • Histogram

  Funkce umožňující kontrolovat na monitoru a LCD displeji gradaci černé a bílé barvy.

 • Hladina akustic. tlaku

  Viz „SPL“.

 • Hloubka barev

  Množství barev, které lze uložit nebo zobrazit. Čím více bitů, tím více barev lze zaznamenat. Chcete-li zobrazit 16,7 milionu barev, potřebujete hloubku 24 bitů (8 bitů na jednu barvu: červená, zelená a modrá).

 • HMC (Home Multimedia Centre)

  Domácí centrum informací a zábavy. Předpokládá se, že v budoucnu zaujme v domácnostech některý prvek (pravděpodobně iTV – interaktivní televize) místo centrálního zdroje informací a zábavy, jejímž prostřednictvím si bude moci uživatel stahovat a zpracovávat data z rozsáhlého oboru lidské činnosti.

 • Hold (zámek tlačítek)

  Zamkne ovládací prvky, aby nemohlo dojít k náhodnému stisknutí.

 • Home Cinema

  Domácí kino.

 • HOP membrána

  U repro z vysoce orientovaného polyolefinu. Jsou mimořádně tuhé a lehké, proto rychle reagují na pulsní změny.

 • Horizontální frekvence

  Uvádí, kilik řádků může být ovládáno za sec. (v kHz).

 • Hosiden (S-video)

  Vícepólový konektor (mini DIN) pro vedení videosignálu s oddělenou jasovou a barvonosnou složkou (S-video).

 • Hot-swappable

  Označení zařízení nebo konekterů, které lze připojovat za chodu. Typickým představitelm je např. konektor USB.

 • Hotspot

  Výraz z oboru bezdrátových sítí. Bezdrátový AP (Access Point) s přístupem na internet. Nejčastěji bývá používán ve významu určitého veřejného prostoru pokrytého Wi-Fi signálem, kde je možno zdarma nebo za úplatu bezdrátově přistupovat k internetu. Viz též pojem: Wi-Fi.

 • HPD-LCD (High Polymer Dispersal LCD)

  LCD bez polarizačních filtrů, mají tekuté krystaly, které mohou pracovat jako optické závěrky.

 • Hřebenový filtr

  Obvod pro lepší „rozčesání“ jasového a barevného video signálu zvyšující čistotu obrazu a zabraňující jejich křížení, oddělení barevného signálu od jasového. Zabrání tzv. moaré – přelévání barev přes své obrysy obrazu.

 • Hrot

  Viz „Repro“.

 • HSCSD

  Vysokorychlostní systém přenosu dat v komutovaném okruhu. Jde o dokonalejší systém než GSM, ale funguje velice podobně. Rozlišuje rychlost již 14,4 kb/s. Před odesláním do sítě data kóduje a po přijetí zase dekóduje. Za určitých podmínek lze rychlost až zčiřnásobit (v případě využití zařízení schopných používat zároveň více úseků). Využití HSCSD je v internetovém připojení. Je výhodné zakupovat přístroje (mobily) které umí ještě GPRS, jelikož v řadě zemích ještě HSCSD není zavedena.

 • HTML (Hyper Text Markup Language)

  Jazyk pro vytváření internetových dokumentů.

 • Hue

  Barevné vyvážení.

 • Hybridní SACD

  Hybridní SACD se skládá z jedné HD vrstvy a jedné CD vrstvy. CD vrstvu lze číst i na běžném CD přehrávači, stejně jako lze na SACD přehrávači reprodukovat klasické CD disky. Je tak dosaženo plné kompatibility mezi formáty SACD a CD. HD vrstva umožňuje záznam a přehrávání dvou kanálů a multikanálového DSD. Lze na ni uložit také grafiku, text a obrazové informace.

 • Hyper MIG – videohlava (Metal in Gap)

  Metal in Gap – kovem vyplněná pracovní štěrbina. / Určeno pro DV-digitální videokamery. Hlava je vyvinutá s nových lehkých materiálů a má velmi nízkou spotřebu energie (Stamima).

 • Hyperband

  Nadpásma kabelové TV.

 • Hyperband Tuner

  Širokopásmový přijímač. Umožní u TV přijímat rozšířenou nabídku speciálních kanálů poskytovanou kabelovou sítí.

 • Hyperfokální

  Vzdálenost - nastavení zaostření objektivu tak, že výsledkem je zaostřený obraz od poloviny zaostřené vzdálenosti do nekonečna.

 • Hz (hertz)

  Jednotka kmitočtu, frekvence (1 kmit / 1 sec.). Viz „Frekvence“.