Slovník pojmů

 • Obrazová opakovací frekvence

  Horizontální/Vetrtikální. Udává počet snímků, které mohou být zobrazeny na obrazovce za sec.

 • Obrazový formát

  Poměr šířky obrazu k jeho výšce - např.: 4:3 nebo 16:9

 • Obrazový režim 14:9

  Zobrazení formátu 14:9 i na televizorech 16:9 díky vertikálnímu rozšíření obrazu na celou plochu.

 • Obrazový režim 16:9

  Zobrazení formátu 16:9 - lze jej zobrazit přímo na TV formátu 16:9, ale i na některých TV formátu 4:3

 • Odstup S/N (signál/šum)

  Poměr (rozdíl) v dB mezi úrovní standardního signálu a úrovní zbytkového šumu zesilovače. Čím je číslo S/N větší, tím je přístroj lepší. (100dB-špica).

 • OFC (Oxygen free Cooper)

  Kabel z bezkyslíkové mědi. Zajišťuje lepší a stabilnější vodivé vlastnosti.

 • OFDM (Othongonal Frequency Division Multiplex)

  Ortogonální frekvenčně dělený multiplex. Modulační princip, používaný systémem DVB-T, kdy TV kanál obsahuje velký počet subnosných vln (kmitočtů) s rovnoměrným odstupem.

 • Off

  Vypnuto.

 • Ohm

  Jednotka el. odporu.

 • Ohnisková vzdálenost objektivu.

  Vedle světelnosti jde o druhý údaj objektivu. Ohnisková vzdálenost též odvozuje údaj zorného úhlu, zejména u klasických přístrojů s pevným formátem filmu. Označuje se malým písmenem f (např. f=5-15mm). U digitálních přístrojů, kde lze formát měnit se pak uvádí srovnatelná hodnota s kinofilmem. Objektivy s proměnnou ohniskovou vzdáleností pak nazíváme Transfokátor nebo Zoom.

 • OLED (Organic Light Emiting Diode)

  Diody z organických materiálů, které při průchodu el. proudem emitují světlo. Pravděpodobná budoucnost výroby velkoplošných displejů. Displeje vyrobené touto metodou nepotřebují filtry, je schopný emitovat vlastní světlo. Jde zatím o malé displeje s TFT poli se světloemitujícím polymerovým filmem, takže nepotřebuje žádné předsvětlování. Výhody: větší jas a kontrast beze stínů. Rychlost změn odpovídá videu, širší úhel pohledu, Display může dosahovat tlosťky pouhého okenního skla. Obrazovkám s touto technologií se řáká též "PolyLED".

 • On

  Zapnuto.

 • On Timer (Časový spínač pro zapnutí)

  Funkce sloužící k zapnutí přístroje (např. televizoru) ve zvolenou dobu, pokud je v pohotovostním režimu. Opakem je Off nebo Sleep (spánek), který naopak přístroj ve zvoleném čase vypne. Často jsou tyto funkce volitelné po skocích několika minut až hodin.

 • OPC

  Obvod, který podle kvality nahrávky na pásce videokazety optimalizuje cestu přístrojem pro zpracování signálu. (Obdobně výraz BEST).

 • OPC (Optimum Phase Crossover)

  Filtr pasivní výhybky reproboxu, zaručující plynule rostoucí směrovost vyzařování v závislosti na vzrůstajícím kmitočtu.

 • Open

  Otevřít, otevřeno, označení místa pro otevření.

 • OpenMG

  Technologie na ochranu autorských práv zahrnující také funkci Digital Rights Management, která se skládá ze tří základních částí: umožnění stažení nebo načtení záznamu z různých platforem pro distribuci hudby v elektronické podobě, umožnění přehrávání zvukových souborů a jejich ukládání do počítače (CD Ripping - OpenMG Jukebox) a bezpečné přenášení souborů s daty z počítače zpět do přenosného přehrávače.

 • OpenTV

  OpenTV nebo MHEG. Viz: iDTV.

 • Optický

  Vstup/výstup spec. světlovodným – optickým kabelem.

 • Optický digitální výstup

  Výstup pro bezztrátový přenos digitálních dat k dalším přístrojům - podmínkou je jejich optický digitální vstup.

 • ORC

  Optimalizace záznamu. Kontroluje před záznamem kvalitu pásky.

 • Orchestra

  Orchestra - čtyřkanálová reprodukce s lehce potlačenými zadními kanály.

 • OS (oprační systém)

  Systém pomocí něhož komunikujeme s počítačem (DOS, Windows, atd.)

 • OSD - On Screen Display

  Menu na obrazovce. Po stisknutí tlačítka MENU se na obrazovce objeví nabídka, ve které se uživatel může pohybovat pomocí dalších tlačítek a jednoduše tak provést požadovaný úkon.

 • OSTA (Optical Storage Technology Association)

 • Osvětlení " E " (intenzita osvětlení)

  Udává, jak je určitá plocha osvětlována, tj. kolik lm (Lumenů) světelného toku dopadá na 1m2 (čtverečný). Základní jednotkou osvětlení je Lus " lx ". Intentzita osvětlení má hodnotu 1 lx , pokud světelný tok 1 lm dopadne rovnoměrně na plochu 1m2 (čterečného). (Omluva: v tomto programu nelze psát horní index).

 • OTR (One Touch Recording)

  Funkce pro časové vypnutí přístroje.

 • Out

  Výstup.

 • OutDoor

  Venku.

 • Output

  Výstup. Výstupní konektor.