Slovník pojmů

 • P.E.M. D.D. (Jednobitový D/A převodník)

  Tento převodník umožňuje vysoce přesnou konverzi z digitálního signálu do analogového. Čtyřstupňový digitální obvod VANS výrazně omezuje šum, vzniklý při načítání dat. Dvojice P.E.M. DAC zvyšuje rozlišení na čtyřnásobek, zajišťuje vysoký poměr signálu k šumu, přičemž jednoduchý nízkopásmový filtr nabízí vynikající frekvenční a fázovou charakteristiku.

 • Page

  Stránka.

 • PAL (Phase Alternatig Line)

  Zkratka pro televizní systém užívaný zejména v evropských zemích. Všechny PAL (B,G,H,I,D,A) pracují s rozkladem 625 řádek a 25 snímky, repsp. 50 půlsnímky (lichá a sudá pole) za sekundu, 625/50, zvuk 5,5 MHz. (Jenom PAL M má 525/60, obdobně jako NTSC). U systému PAL je signál rozdělen na jasovou složku a dva rozdílové signály barvy a jasu, určující systost a tón barvy. Jasový signál má šířku pásma 5 MHz, barvonosný kmitočet je 4,434 MHz. V soustavě PAL se současně používají modulace amplitudová, fázová a pro zvuk frekvenční (kmitočtová).

 • PAL / SECAM

  Volba výstupu Vám dovoluje reprodukovat PAL signál v normě PAL nebo SECAM pro přehrávání na Vašem televizoru nebo záznam na videorekordér. (samostatný pojem PAL, vizvýraz: "PAL").

 • PALC (Plasma Adressed Liguid Crystal)

  LCD využívá místo tenkovrstvých tranzistorů elektrody plněné plynem s nižší spotřebou energie.

 • Paměť kazety

  Na DV kazetách může být paměťový integrovaný obvod. Velikost paměti je vždy zobrazena na DV přístroji i na kazetě. Vedle základních údajích o pásce lze do paměti uložit další nové funkce (tabulka obsahu, název kazety, titulky). Paměť kazety umožňují rychlé vyhledávání podle data nebo názvu titulu, vyhledávání fotografií, vkládání titulků atd.

 • Paměť nulové pozice

  Tato funkce je užitečná při vkládání záběrů. Označením koncového místa je zaručeno, že vkládání na tomto místě skončí.

 • Paměťové karty - stručný přehled.

  CF - Compact Flash, SM - Smart Media, MMC - Multi Media Card, SD - Securite Digital, MS - Memory Stick, xD Picture - Extreme Digital Picture. ( Karty mívají často přídomky římských číslic CF I, II nebo přívlastky pro - profesional, mini atd. a výrobců bude přibývat).

 • Pan&Scan

  Oříznutí širokoúhlého obrazu po stranách při reprodukci na TV s poměrem stran 4:3. Aktivním obrazem je vyplněno celé stínítko.

 • Parameter Lock

  Uzamčení nastavených parametrů. Ikdyž je změníme během provozu, tak se po opětovném zapnutí přístroje automaticky nastaví zpět.

 • Pasivní zářič

  Viz. „Repro“.

 • PAT (obraz a zvuk)

  Text sledovaného kanálu se zobrazí v pravé části obrazovky. V levé je dále vidět normální obraz.

 • PAUSE/STILL

  Stojící obraz.

 • Pay-TV , Pay-per Chanel , PPV (Pay-per View)

  Termín pro placené televizní vysílání, které je vysíláno kódovaně. Pay-per Chanel = jeden předplacený kanál na určitou dobu. PPV (Pay-per View) = více předplacených kanálů.

 • PC (Perfect Clear)

  Systém který optimálně nastavuje kontrast udržováním úrovně černé, od které se pak lépe „odpíchnou“ ostatní barvy.

 • PC karta ( PCMCIA)

  Karty určené k fyzickému přenosu uložených dat např. karta Memory StickTM ,SmaartMedia, Compact Flash.

 • PCM (Pulze Code Modulacion)

  Pulsně kódovaná modulace. Formát lineární neredukované digitalizace zvuku používaný zejména u CD. Umožňuje digitální záznam zvuku v 16bitovém jednoduchém stereofonním režimu pro velmi vysokou kvalitu nebo ve 12bitovém duplexním stereofonním režimu pro kreativnější editaci. Poskytuje též možnost dodatečného ozvučení.

 • PCS (Progressive Cinema Scan)

  Funkce pro jemnější kresbu detailů obrazu.

 • PDC (Program Delivery Control)

  Spustí a ukončí nahrávání vysílaných programu nikoli podle nastaveného času, ale podle skutečného vysílacího času. PDC je řízen teletextem. Obdobně pracuje též systém Show View nebo u nás používaný systém VPS, řízený signálem z vysílacího studia. Viz: VPS.

 • PDP (Plasma Display Panels)

  Speciální monitor, který vytváří obraz pomocí miniaturních komůrek vyplněných vzácným plynem vybuzeným el. proudem. Podstatou jsou četné luminofory R,G,B na panelu, kde pod každým je komůrka s plynovou náplní a se samostatně adresovatelnou elektrodou. Přivedeným napětím na elektrodu dojde k zážehu náplně a ke vzniku UV záření, které aktivuje příslušný luminofor. (Plazmový zobrazovač S&V 12/02 str.114).

 • PDR (Personál Disc Recorder)

  1.) Osobní médium, na který je možno stahovat a přepisovat požadované informace. Plazmový zobrazovač S&V 12/02 str.114.

 • PDSP-1

  Označení výrobku soustavy malých reproduktorů (repropanel s 254 repro) velkosti běžného výškáče. Složitá elektronika napájí každý repro svým samostatným zesilovačem. Zpožďováním reprodukce do reproduktorů se dociluje překvapivých prostorových efektů.

 • Peak Search

  Vyhledává místa s největší hlasitostí. Vhodné pro nastavení optimální úrovně při přehrávání nebo nahrávání.

 • PEF (Printable Field Emiters)

  Metrové displeje o síle méně než 1,5cm. Fungují na principu běžných obrazovek, ale místo elektronového děla používají množství mikroskopických jehel, které zažíhají elektrony na displeji potaženém fosforem.

 • Perfect Picture freeze

  Dokonalé zmrazení obrazu.

 • Personal

  Osobní (funkce umožňující vlastní-osobní nastavení parametrů).

 • Phones

  Sluchátka.

 • Phono

  Označení výstupu pro sluchátka.

 • Photo Adviser

  Digitální funkce, která fotografovi provede analyzu snímku a snaží se vypočítat a navrhnout, jakým způsobem zlepšit ostření a čas expozice snímku.

 • PICT (Personalised Image Capture Technology)

  Technologie umožňující přehrát digitální obrázek z CD-ROM disku na dispej.

 • Picture

  Obraz.

 • Picture Control

  Funkce umožňující nastavení video signálu podle osobního cítění (jas, barva, kontrast, ostrost).

 • Picture freeze

  Zmrazení obrazu.

 • Picture Search

  Obrazové vyhledávání.

 • PIP (Picture in Picture)

  Obraz v obraze. Zobrazí další videosignály v menším formátu v původním obrazu.

 • Pit

  Označení bodu (prohlubně) nesoucí digitální informaci, který je vypálen na povrch CD.

 • Pitch-Control

  Funkce umožní změnu rychlosti přehrávání až o + neb – 12% (např. kvůli ladění nebo efektům na diskotéce, fitcentra).

 • Pixel (Picture Element) (Obrazový bod)

  Nejmenší ovladatelná část obrazu (samostatný obrazový bod). Nejčastěji používaný výraz ve spojení se snímacím prvkem u videokamer, fotoaparátů nebo též plochy monitorů a jiných zobrazovačů..

 • Pixel Plus

  TV technologie výpočetního zpracování obrazu. Obecně lze říci, že jde o zvýšení počtu pixelů (zobrazovacích bodů), včetně navýšení počtu řádků. Výsledkem je vyšší ostrost pohybujících se objektů a prokreslení do hloubky, snížení únavy očí.

 • Play

  Spustit přehrávání.

 • Play ęExchange

  V zásobníku přístroje lze měnit ostatní disky, zatímco je jeden přehráván.

 • Playlist

  Funkce umožňující vytvořit vlastní program skladeb, které chceme přehrávat.

 • Plazma Display

  Displeje z plazmy se používají pro velkoformátové zobrazovače. Inertní plyny jako argon či neon se umístí mezi 2 skleněné desky a elktrody. Průchod proudu způsobí, že plyny produkují ultrafialové světlo, které displej rozzáří, (ale i ohřejí).

 • Plazmový zobrazovač

  Speciální monitor, který vytváří obraz pomocí miniaturních komůrek vyplněných vzácným plynem vybuzeným el. proudem. Podrobněji viz výraz: "PDP"

 • PLL (Phase Locked Loop)

  TV tuner s touto technologií fázového závěsu využívá k ladění stanic frekvenční syntézy, stabilizuje naladěnou frekvenci. Při prohledávání pásma má již jednotlivé kanály (frekvence) přednastaveny, takže nepročesává celé kmitočtové pásmo, ale skáče po přednastavených frekvencích. Výhoda je rychlost a také možnost ručně vyhledat konkrétní TV kanál nebo kmitočet. Pozor však při dovozu těchto systémů neboť naše normy (OIRT/CCIR, D/K)se od západoevropských (CCIR, B/G) liší počtem kanálů a jejich kmitočty v pásmu VHS I. a III. V tom případě musí mít tuner možnost jemného doladění. PLL též ladící obvod pro snadné a přesné naladění bez ohledu na teplotní změny.

 • Plochá kmitočtová charakteristika

  Schopnost zesilovače reprodukovat všechny části kmitočtového pásma stejně, ve srovnání s originálem signálu na vstupu, bez vrcholů, či propadlin grafu.

 • Plug&Play

  Funkce, která nabídne po zapnutí aparátu zadání země a jazyka a ostatní parametry pak nastaví sama.

 • PLUGE

  Picture Line Up Generation Eguipment. Testovací signál k nastavení úrovní bílé-jas a černé-kontrast.

 • PMPO

  Špičkový hudební (krátkodobý) výkon. (Viz: Výkon)

 • Pocket PC

  Novější verze operačního systému Windows pro kapesní počítače a mobilní telefony. Původní verze se jmenuje Windows CE.

 • Poloduplex nebo Dusimplex

  Jde o telekomunikační spojení, kde sice nemohou obě strany současně vysílat i přijímat jako u duplexního spojení, ale druhá strana má možnost vysílající stranu přerušit a pak sama zahájit vysílání. Viz: Simplex, Duplex.

 • PolyLED

  Označení pro obrazovky budoucnosti. Obrazovky jsou vyrobené na bázi polymerové technologie OLED (Organic Light - Emiting Diode), organická světelná dioda. Blíže viz výraz: "OLED".

 • Portable

  Přenosný videorekorder napájený z akumulátoru.

 • Postroll , Postrol Time

  Postrol a Preroll jsou pojmy střihové techniky. Postroll je zjednodušeně řečeno počet snímků, které přidá rekordér za konec posledního nastřiženého záběru, aby je při nástřihu dalšího záběru smazal. S těmito funkcemi je nutno počítat u každého rekordéru s rotační mazací hlavou, aby střih dopadl přesně podle zamýšleného záměru.

 • Power

  Energie, výkon.

 • Power ON/OFF

  Síťový vypinač.

 • PRE OUT

  Výstup signálu odebíraného za předzesilovačem a určeného k dalšímu externímu zpracování (např. k magnetofonu, subwooferu, mix. Pultu).

 • Přenosová rychlost rozhraní

  Rychlost s jakou je daný typ schopen přenášet informace (např.: paralelní rozhraní...115 kb/s, USB..12Mb/, Fire Wire (1394)…400Mb/s.

 • Preroll , Preroll Time

  Postrol a Preroll jsou pojmy střihové techniky. Preroll je funkce, která při střihu mezi dvěma videi vytvoří dostatečný předjezd před místem střihu. S těmito funkcemi je nutno počítat u každého rekordéru s rotační mazací hlavou, aby střih dopadl přesně podle zamýšleného záměru.

 • Press

  Stisknout (tlačítko).

 • Previef

  Kontrola naprogramovaných střihů, před vlastním provedením střihu.

 • Primary master/slave , secondary master/slave

  Pozice diskové jednotky na systémové sběrnici.

 • Print Mark

  Označení snímků pro tisk.

 • PRO

  Zkratka udávající vysokou (profesionální) kvalitu.

 • Proces Subjekt Tracking AF

  Proces systému AREA AF. Je-li snímaný objekt v pohybu, pak tento systém automaticky změní aktivní zaostřovací blok, až do okamžiku spouště. (Viz též:: " AREA AF").

 • Procesor AL24, AL24 Plus

  Procesor firmy Denon důkladně potlačuje kvantizační ruchy a připodobňuje digitální audio reprodukci k analogové.

 • Program Editing

  Naprogramovaný sestřih.

 • Programová navigace - Programme Navigation

  Umožňuje rychlý přístup k nahraným pořadům pomocí vnitřní paměti videorekordéru. Při nahrávání pořadů z TV nebo jiného zdroje videorekordér automaticky ukládá datum, čas a předvolbu, ze které se nahrávání uskutečnilo.

 • Progressive Scan (režim tzv. progresívního snímání)

  Senzor pro zpracování obrazových dat. Obraz není snímán prokládaně po půlsnímcích, ale vždy celý (vhodné pro stroboskopické studie). Výsledkem je především odstranění neostrosti pohybujícího se snímku a při zastavení pohybu máme vždy nerozmazaný snímek. Případ, kdy je na obrazovce (počítačovém monitoru) zobrazeno všech 576 horizontálních řádků. Vyšší kvalita obrazu. Televizní obrazovky toto běžně, bez speciální technologie, neumí. Je to dáno systémem PAL, který byl v minulosti zaveden jako standard. (Viz: "PAL").

 • Progressive Shutter

  Podobný systém jako Progressive Scan, ale s použitím mechanické závěrky.

 • Promítání (Slide Show)

  Umožňuje plynulé přehrávání uložených záběrů.

 • Prostrový zvuk (základní formáty) DPL, DPL II, DD, DD EX, THX, DTS, DTS-ES, DTS NEO:6, SRS

  Mono - jednokanálový zvuk. Stereo - dvoukanálový zvuk (jde o dva samostatné zdroje zvuku udávaný jako L levý a P pravý kanál). DPL (

 • PSP (vodotisk PSP)

  Je možné umístit slabě viditelný signál nebo vodotisk na záznamovou stranu disku. Ochrana před nelegálním kopírováním.

 • PTBW (Philips Thermo Balanced Writing)

  Technologie zdokonaleného vypalování CD, která analyzuje kvalitu disku a přizpůsobuje mu parametry zápisu. Obdobná technologie: SeamlessLink.

 • PTY – identifikace druhu programu

 • Pupila

  Skutečný kruhový otvor omezující v optické soustavě vstupní, resp. výstupní svazek paprsků z bodu na optické ose před soustavou, (pozn.: nezaměňuj s výrazem "Relativní otvor objektivu").

 • Pure Picture +

  Thomson technologie v kombinaci s INR-inteligentním omezovačem šumu obrazu.

 • PureProgressive

  PureProgressive s horním indexem (TM). Elektronický obvod od Silicon Image využívaný např. v převodnících Sil504 pro nahrávky v NTSC. Cílem je rychlejší čtení obrazové složky signálu a zlepšení obrazu.

 • Pusch

  Zatlačit, talčit.