Slovník pojmů

 • V.O.R. (Voice Operated Recording)

  Automatické zapnutí nahrávání po zachycení zvuku a přepnutí na pauzu v případě ticha. Díky úspoře místa je tak možné zaznamenat delší časový úsek bez nutnosti obsluhy.

 • V.S.S. (Virtual Surround Sound)

  Virtuální prostorové ozvučení bez surroundových reproduktorů.

 • Vakuový fluorescenční displej

  Vakuové trubice vyplněné elektrodami a fluorescenčním materiálem. Průchodem proudu vysílají světlo. Využití - k výrobě displejů.

 • Vario focal

  Objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností.

 • VBR

  Variabilní bitrate (proměnný datový tok). CBR - konstatní bitrate. Tam, kde není potřeba vysokého toku dat, např. v tichých pasážích hudby, dojde ke snížení bitrate a tím i úspoře místa na nosiči dat.

 • VBR

  VBR - variabilní bitrate (proměnný datový tok), CBR - konstantní bitrate (pevný datový tok).

 • VCD (Video-CD)

  Obdoba CD ale se záznamem videosignálu v MPEG 1 formátu. Kvalita odpovídá přibližně VHS.

 • VCR

  Videorecorder (Videopřehrávač).

 • VES (Virtual Enhanced Surround)

  Systém virtuálního prostorového zvuku vytvářející prostorový efekt i bez zadních reproduktorů, a to i v malých místnostech. Dokáže částečně nahradit zvuk Dolby Digital jen se dvěma kanály.

 • VFP (Video Fine Procesor)

  Procesor umožňující nastavení, korekci obrazu hned v několika parametrech (gamma, jas, kontrast, saturace - sytost barev, odstín, ostrost, atd. Tyto hodnoty lze uložit do paměti nebo vybrat přednastavené tovární hodnoty.

 • VGA

  Viz. GA„ grafické normy – Graphics Array.

 • VGCA (Variable Gain Control Amplifier)

  Umožňuje nastavit úroveň vstupního signálu do zesilovače, značně eliminuje zdroje šumu. Odstup signálu 113dB při jmenovitém výkonu a Audio sig. 2V.

 • VHS (Video Home systém)

  Systém pro AV analogový, komerční záznam na magnetický pásek videokazety 240 řádků na obraz.

 • Video 8

  Standardní formát velikosti a jakosti pásky vidokamer. HIFI signál je oddělen od obrazového.

 • Video IN/OUT

  Vstup/výstup kompozotního (složeného) signálu (Y+C).

 • Video Navigation (Video navigace)

  Díky této funkci je přístup k programům a správa knihovny kazet s pamětí např. 2000 titulů hračkou. Tato výhodná funkce vytváří obsah na každé kazetě, kterou nahrajete a umožní Vám vložit názvy kazet a programů. Videorekordér ukládá všechna data do paměti, umožňuje třídění kazet podle čísla, data a kategorie kvůli přesnému určení místa programu, který hledáte. Pouze zvolíte požadovaný program ze seznamu na obrazovce a videorekordér tento program automaticky připraví a přehraje.

 • Video Snap Shot

  Režim umožňující zaznamenat na kazetu statický-nehybný obraz (jako fotografii) včetně zvukového efektu spouště fotoaparátu. Tuto funkci lze použít i běhen reprodukce. Při použití během reprodukce není k dispozici zvukový efekt.

 • Videoekvalizer

  Tři přednastavené režimy, nebo vlastní úprava obrazu.

 • Videokamera

  Kamkorder. (Vžitý výraz "videokamera" je původně nesprávný).

 • Videokazeta

  Nosič analogového záznamu AV. Záznam zapisuje šikmo na magnetický pásek.

 • Videoplayer

  Videopřehrávač neumožňující záznam, jako třeba videorecorder.

 • Videoprojektor

  Přístroj promítající pohyblivý obraz z externího zdroje na projekční plochu.

 • Videorecorder

  Videomagnetofon umožňující nejen přehrávání jako videoplayer, ale i záznam.

 • ViDVD

  Systém prohlížeče umožňující přehrát všechny formáty CD, včetně CD-R a CD-RW a MP3. Podporuje všechny běžné AV a grafické formáty. Má ještě další možnosti, jako připojení na internet, karaoke a další.

 • Virtual

  Fiktivní, zdánlivý.

 • Virtual Dolby®

  Poskytuje prostorový efekt Dolby(r) Surround pouze s využitím předních dvou reproduktorů.

 • Virtual Multi Rear

  Umělé vytváření zadních a bočních reproduktorů.

 • Virtual Rear Shift

  Umělé přesouvání zadních a postranních reproduktorů.

 • VISS

  Funkce pro několikasekundovou ukázku označeného místa na záznamu. Po ukázce přeskočí na další index (záložku) a opět předvede ukázku.

 • Viz: iDTV"

  S&V 01/03 str.10

 • VKV

  Velmi krátké vlny.

 • VLSC

  Obvod, který „vyhlazuje“ D/A převod signálu, takže obraz netrpí zubatostí digitálního převodu, ale podobá se analogovému.

 • VMAX

  Funkce pro simulaci prostoru se dvěma repro.

 • VOD (Video on Demand)

  Video na přání, které si bude moci zákazník stahovat z internetu, či jiných zdrojů v prostředí svého HMC (viz HMC)

 • VoD (Video on Demand), NVoD (Near Video on Demand)

  VoD = Služba umožňující divákovi, aby si dálkově objednal televizní pořad ve svém čase, který si určí. NVoD = Vysílání stejného pořadu souběžně na jiném kanále, avšak časově posunuté.

 • Voice Memo

  Ke každému snímku lze přiřadit mluvený komentář.

 • Volt „V“

  Jednotka el. napětí.

 • Volume

  Hlasitost.

 • Volume Control

  Regulátor hlasitosti. Plynule otočný. ( obdobně : Gain Control )

 • VPS (Video Programing System)

  Též „Video Programming Service“. Obdobně jako: "PDC (Program Delivery Control)". Jde o systém, který využívají některá videa při nahrávání. Začátek a konec nahrávání nespouští na základě naprogramovaného reálného času, ale čekají na signál vysílaný z programového studia. Pokud se tedy vysílání vašeho programu např. opozdí, pak nemusíme mít obavy, že máme na začátku nahrán kus z předchozího programu nebo nedotočený konec. Rozdíl je v tom, že u VPS je signál vysílán v jednom řádku zatemňovacího impulzu, zatímco u PDC se šíří teletextem. U nás se používá VPS.

 • VPS - Vertical Picture Stabiliser (Vertikální stabilizace obrazu)

  Použití okruhu stabilizátoru napětí zajišťuje trvalou kontrolu nad paprskem elektronů. To zajišťuje věrnou geometrii vertikálních (i horizontálních) řádků v případě náhlé změny jasu obrazu na stínítku.

 • VQA (Vector Quantizer Audio DAC Technology)

  Technologie zpracování zvuku používaná v přehrávačích Onkyo, která vylepšuje signál v oblasti 20 kHz a výše s inovací DAC převodu 192 kHz/24 bitů.

 • VRDS

  Vibration-free Rigid Disc-clamping Systém. Antirezonační systém pevného upevnění disku. Přítlačný robustní talíř je přitlačen na disk, keterý se tak vyrovná a tím je zaručeno přesné čtení. Pomůže zejména u deformovaných disků (Patent americké firmy WADIA)

 • VSS (Virtual Sound Stage)

  Speciální způsob zpracování signálu, který umožňuje prostorovou reprodukci zvuku s použitím pouze dvou reproduktorů. (Viz: VSS = Virtual Surround sound)

 • VSS (Virtual Surround sound)

  Obvod umožňující simulovat normální stereofonní signál do prostorového ozvučení. (Viz: VSS = Virtual Sound Stage).

 • Výhybky frekvence

  Soustava kapacitních a induktivních odporů, mající za úkol rozdělit frekvence (nízké, střední, vysoké) do pásem, které jsou pak rováděny k příslušným měničům (reproduktorům nebo soustavám).

 • Výkon

  Výkonů známe několik, např. špičkový hudební (PMPO), nebo efektivní nebo-li synusový (RMS). Pozor při popisu u některých výrobců. Špičkový hudební výkon udává, jakou zátěž je schopen reproduktror vydržet krátkodobě, proto je lépe výstupní výkon hodnotit jako efektivní výkonovou zátěž, která je zhruba 1/20 PMPO. Výkon reproduktorů se udává ve Watech /W/, čím vyšší údaj ve /W/, tím vyšší výkon. Solidní výrobce udává údaj výkonu spolu s ohmickou zátěží reproduktoru (čím nižší ohmy /impedance/, tím méně zkreslený údaj).

 • Výstup CD Text

  Umožňuje kopírování CD Textu z CD na MD s nahráváním.